La gran “xapa”

L’Espai de Creació musical és un col·lectiu de músics i tècnics basat en l’autogestió i el treball en comú. Ningú paga per assajar al local d’assaig, i entre tots i totes organitzem concerts gratuïts de tot tipus d’estils musicals que ens permeten finançar les nostres despeses, ajudar al projecte de Can Batlló i crear una escena musical al marge dels circuïts comercials.

Disposem d’infrastructura comú, des de la bateria i els amplis passant per l’equip de veus i el material per fer gravacions. Millorem aquesta infrastructura en funció de les necessitats i gràcies als beneficis dels concerts.

Ens reunim un cop al mes per organitzar-nos, planificar els propers actes, debatre tot allò que ens afecta i pensar millores de cara al futur. És imprescindible que almenys un membre de cada grup participi a totes les assemblees, i si per qüestions de força major no s’hi pot assistir cal avisar abans.

Els concerts els fem un cop al mes, normalment el primer dissabte. Ens repartim les feines amb antelació i muntem torns de barra, muntatge i recollida que omplim amb membres de totes les bandes. Cal que tots els membres de cada grup participin fent alguna tasca al llarg del mes per evitar que tota la feina recaigui en poca gent.

Participar al projecte de Can Batlló ens suposa assistir a reunions i participar en debats, organitzar activitats com la Festa Major de La Bordeta o l’Aniversari de Can Batlló i fer-nos càrrec d’algunes responsabilitats, com la neteja dels espais comuns. Aquestes tasques també ens les repartim entre tots, la majoria de manera rotativa entre els diferents grups.

Quan algú no pot fer-se càrrec d’una feina que li pertoca, normalment li demana a algun membre del seu grup musical que el supleixi. És responsabilitat de cada banda que es facin les feines dels seus membres. Si un grup no pot fer una feina concreta pel motiu que sigui normalment s’ho intercanvia amb algun altre grup. És importantíssim avisar urgentment si una feina no es podrà fer pel motiu que sigui, ja que si no pot ser que quedem tots amb el cul a l’aire.

Quan un grup ve per primer cop a l’assemblea i comença a formar part del col·lectiu se l’acompanya durant tres mesos. Expliquem bé el funcionament de l’ECM, el de Can Batlló i el del material comú del local d’assaig. Durant aquest temps es demana als grups que assagin com a molt un cop per setmana ja que ens hem de coordinar amb ells per obrir i tancar el local. Un cop passats aquests tres mesos, si el grup s’ha integrat plenament en el funcionament de l’ECM fem entrega d’una còpia de les claus del local.

Coordinem els horaris d’assaig fent servir un horari compartit al que tots podem accedir i editar. Cada grup té assignada una franja horària d’assaig preferent i avisem a la resta si no tenim intenció de fer-la servir per que es pugui aprofitar. En cas que ens calgui assajar fora de la nostra franja habitual podem avisar i agafar qualsevol horari que estigui lliure, o demanar un canvi d’horari puntual a qualsevol dels altres grups. Les franges horàries no són de ningú i ens les repartim per consens, assegurant-nos que tothom pugui fer servir el local almenys un cop per setmana.

Si desitgeu formar part de l’Espai de Creació Musical contacteu amb nosaltres a espaidecreaciomusical@canbatllo.org o vía Facebook i us informarem de la data i hora de la propera assemblea.